Company Name: Xiangshan Xinsen Machinery Co., Ltd.

Address: No.78 Fengbei Rd,Green-processing Zone,Dingtang Town,Ningbo City,China

Tel: 86 574 65912595, 86 57465912659

Fax: 86 574 65911130

Email: zhongao369@163.com

Equipment
公司地址:宁波市象山县定塘镇工业区版权所有:象山鑫森机械有限公司 三五互联提供技术支持 浙ICP备000000号